Algemene ledenvergadering op donderdag 17 november -

Algemene ledenvergadering op donderdag 17 november

7 november 2022 21:00


Hierbij nodigt het bestuur van SV United alle (jeugd)leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de algemene (najaars) ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 17 november 2022 in de kantine van sportpark de Meulebèèk te Wanssum. Aanvang 21.15 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:


1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda 
3. Notulen maart 2022. De notulen zijn bij het secretariaat op te vragen
4. Algemene en sportieve zaken: voetbal en korfbal
5. Algemene jaarverslag
6. Financiële Jaarverslag  seizoen 2021/2022
7.      Verslag kascommissie 
8.  Decharge verlening aan bestuur voor het gevoerde beleid
9. Kiezen bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar: Cindy van Erp (communicatie en vrijwilligers) en Nicole Van der Burgt (voorzitter korfbal) Peter van Raaij stopt als algemeen voorzitter i.v.m. gezondheid. Herman Rutten stelt zich tijdelijk kandidaat tot einde seizoen. Erik Verbeek stelt zich kandidaat als voorzitter voetbal. Mogelijke (tegen)kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris, voorzien van een aanbeveling van tenminste 3 stemgerechtigde leden.  
10. Rondvraag
11. Sluiting     

Eventuele afmeldingen via; secretaris@svunited.nl
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!